Wie is Yvette?

Yvette Ruiter, arts, specialisatie homeopathie Ik ben arts en homeopaat. In 1994 ben ik afgestudeerd aan de VU te Amsterdam.

Daarna heb ik tussen 1994 en 1997 de opleiding arts voor homeopathie gevolgd bij de SHO te Wageningen.

Ik ben werkzaam in mijn praktijkruimte aan huis. Verder werk ik momenteel ook als donorarts bij Sanquin bloedvoorziening.

Sinds mijn afstuderen heb ik de reguliere geneeskunde en de homeopathie gecombineerd. In mijn werkzaamheden als arts ass. revalidatie kreeg ik oog voor de kleine stappen die mensen zetten in hun proces naar gezond worden. Het viel me op dat niet alle stappen binnen de reguliere geneeskunde te zetten zijn.

In de periode dat ik werkzaam was als arts ass. psychiatrie bij de Bascule deed ik o.a. ervaring op met het werken met jongeren met aan autisme verwante stoornissen.

Met het behandelen van patiënten met homeopathie ben ik begonnen in een praktijk in Utrecht waar ik ook Mayerkuren en darmspoelingen heb begeleid. Hier heb ik geleerd hoe belangrijk voeding en het veranderen van een eetpatroon kan zijn bij genezing.

Het volgen van de opleiding tot kindertolk was een welkome aanvulling op mijn werk als homeopathisch arts. Wanneer er behoefte is aan het uitdiepen van vraagstukken die op tafel komen tijdens een consult kan de PresentChild® methode behulpzaam zijn.
Wat mij opvalt aan deze methode is dat dit een heldere manier is om een inzicht te verwoorden. Je wordt geraakt door de boodschap die een kind aan jou als ouder en als persoon in ontwikkeling te vertellen heeft.

Eind 2014 heb ik mij verdiept in het proces van verlies en rouw en heb ik ontdekt dat veel mensen iets hebben verloren (gezondheid,werk,dierbare) en dat het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. In 2015 heb ik de cursus Verlieskunde gevolgd bij Herman de Mönnink (trauma-, gezondheids- en A&O-psycholoog). In deze cursus heb ik geleerd dat verlies op zeer veel momenten in het leven kan plaatsvinden en dat we daar vaak weinig aan kunnen doen, wel kunnen we leren omgaan met dit verlies. Aan mij de taak om iemand daarbij te begeleiden.

Bij iedere baan in de reguliere geneeskunde miste ik de benadering van de mens in zijn geheel en niet onbelangrijk de mens in het bijzonder. Want wat zijn mensen toch bijzonder en wat hebben mensen bijzondere verhalen te vertellen. Door de tijd en aandacht die ik iemand kan geven is er veel ruimte voor deze bijzondere verhalen en kan ik anders naar iemand en zijn klachten kijken. Het anders naar iemand kijken kan heel verrassend zijn ook voor de persoon zelf en geeft vaak ook veel inzichten die zich al tijdens een consult kunnen manifesteren. Het juiste homeopathische middel is dan een extra duw die iemand net nodig heeft om oude patronen los te laten en een nieuwe weg in te slaan. Of zoals ook wel gezegd word iemand is uit balans waardoor er klachten ontstaan. Het juiste homeopathische middel brengt het lichaam weer in balans waarna klachten kunnen verminderen of verdwijnen.

Consulten zijn voor mij een zoektocht naar de oorsprong van de verandering. Ik wil inzicht krijgen in u als persoon maar ook duidelijk krijgen wat de klacht voor u betekent. Hoe meer iemand verteld over zichzelf ,zijn klachten maar ook over zijn passie of dromen hoe makkelijker ik een passend middel kan vinden bij de persoon. Het vinden van het juiste middel is een puzzel waar ik soms lange tijd mee bezig ben.

Het verdwijnen van klachten is altijd een mooi moment en iedere keer als iemand zich een stuk beter voelt denk ik;

Hiervoor doe ik dit!

Adres

Nieuwe Bussummerweg 36, Huizen
06-22960489
Info@homeopathieYHRuiter.nl

Aangesloten bij

© 2019, HomeopathieYHRuiter.nl  |  Ontwerp en onderhoud door SocialeMediaCoach.nu