Direct contact? Bel: 06-22960489

HomeArts voor homeopathie

Arts voor Integrale geneeskunde homeopathie

De kunst van een homeopaat is om dát ene middel te zoeken dat bij je past, je komt weer terug in balans. - Yvette Ruiter, arts voor integrale geneeskunde homeopathie

Arts voor Integrale geneeskunde homeopathieVoor algemeen medische adviezen, voeding- leefstijladviezen en homeopathie kun je bij mij terecht.

Mijn klanten komen onder andere met allergieën,  buikklachten, hoofdpijn, huidproblemen, vermoeidheid, sombere gevoelens en ook slaapproblemen. Vervelende problemen die hun dagelijkse leven beïnvloeden en belemmeren in wat ze willen of kunnen doen. 

Intakegesprek

In een uitgebreid intakegesprek bespreken we welke klachten je hebt. En kijk ik wat je nodig hebt om deze te verminderen en helemaal weg te halen. Ik ben geïnteresseerd in jou als mens en onbevooroordeeld. Je klacht kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Je krijgt een speciaal op jou afgestemd advies en een passend homeopatisch middel. Waardoor je klachten weggaan, blokkades worden opgeheven en je weer terug in balans komt.

Het is belangrijk dat dit vrij door je lichaam heen kan stromen, zodat jij in je kracht zit. Ik kijk verder dan je klachten, naar jou als mens. Met tijd en aandacht breng ik jouw lichaam en geest weer (meer) in balans en spreek het zelfgenezend vermogen van je lichaam aan. Ik geef ook voedings- en leefstijladviezen en kan de homeopathische behandeling aanvullen met supplementen.

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die er vanuit gaat dat ziekten en toepasselijke geneesmiddelen op dezelfde manier inwerken op het lichaam. Een stof die bij mensen bepaalde verschijnselen opwekt, kan in veel kleinere hoeveelheden diezelfde verschijnselen genezen. Een homeopathisch middel prikkelt het zelf genezend vermogen, waardoor het lichaam de klacht zelf kan oplossen.

 Tegenwoordig zijn er ongeveer 3000 homeopathische geneesmiddelen. Homeopathie luistert naar jou. De kunst van een homeopaat is om dat ene middel te zoeken dat bij je past als een sleutel op het slot van jouw klachten. Een homeopaat kijkt verder dan je klacht, ook naar jou als mens.

Homeopatische middelen

Een passend homeopathisch middel zet het zelf genezend vermogen van je lichaam in gang. En heeft een langdurig stimulerend effect op je gezondheid. Vaak verdwijnen problemen waar iemand al tientallen jaren mee worstelt als sneeuw voor de zon. Homeopaten werken met gepotentieerde middelen. Het effect van de middelen kan niet verklaard worden, zoals in de reguliere medische wetenschap. In de afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek gedaan en een enorme hoeveelheid bewijs geleverd dat homeopathie werkt.

Homeopathie is een onderdeel van Integrale geneeskunde

Integrale Geneeskunde stelt de behandelrelatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, kijkt naar de hele mens, maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische benaderingen en zorgprofessionals om tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen. Artsen van de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) hebben kennis van en ervaring met reguliere behandelwijzen. Daarnaast zijn zij deskundig op het gebied van leefstijlgeneeskunde, homeopathie, acupunctuur en/of neuraaltherapie.

Afspraak maken Neem contact op

Veelgestelde vragen

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op basis van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.

Homeopathie is twee eeuwen geleden door de Duitse arts Samuel Hahnemann ontwikkeld en berust op het zogenaamde gelijksoortigheidbeginsel (similiaprincipe). Dat wil zeggen dat Hahnemann ontdekte (of eigenlijk herontdekte, want het was in de oudheid al bekend) dat een stof die bepaalde ziekteverschijnselen kan oproepen diezelfde ziekteverschijnselen ook kan genezen.  Tegenwoordig beschikken wij over ongeveer 3000 homeopathische geneesmiddelen. De kunst van de homeopaat is voor zijn/haar patiënt dat ene middel te zoeken dat past als een sleutel op een slot bij zijn/haar klachten.

Wat kan ik van een homeopathische behandeling verwachten?

Tijdens het eerste consult, waarvoor ik 1 1/2 uur reserveer, vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats over uw huidige klachten, klachten in het verleden, ziekte en operaties in het verleden, ziekte in de familie, gebruik van medicatie etc. Daarnaast zijn gegevens over uw constitutie belangrijk : hoe is uw eetpatroon, hoe is uw slaap, hoe zijn ontlasting en urinelozing, bent u warmelijk of kouwelijk, hoe is uw transpiratie, bent u gevoelig voor weers- of seizoensinvloeden. Ook komen uw karakter en gewoontes aan de orde. Uiteraard zal de meeste aandacht gaan naar uw huidige klachten en alles dat hiermee samenhangt, zoals hoe u de klachten ervaart en welke invloed de klachten hebben op uw leven. Indien nodig volgt aansluitend een lichamelijk onderzoek. Dit alles is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen om zo tot een homeopathische diagnose te komen.

De homeopathische diagnose is iets anders dan de reguliere diagnose. Simpel gezegd. Klinisch/regulier is het díe klacht, daar past dít  middel bij, bijvoorbeeld diagnose migraine, -> medicatie: een anti-migraine medicijn.

Aan het eind van het consult schrijf ik het homeopathisch middel voor. Soms is het nodig dat ik eerst nog e.e.a. bestudeer om echt de juiste keuze te maken.

We maken een vervolgafspraak, meestal voor een maand na het eerste consult. Tijdens het vervolgconsult dat ongeveer 3 kwartier duurt evalueren we het resultaat van het voorgeschreven middel en bepaal ik samen met u het vervolgbeleid. Bij een klein probleem zullen meestal niet meer dan 3 of 4 consulten nodig zijn. Bij een ernstig of chronisch probleem kan de behandeling langer duren, waarbij ik u ongeveer eenmaal per 6 weken zie.

Hoe kan zo een kleine dosis geneesmiddel toch lichamelijk effect hebben?

Hoewel we -volgens de huidige geaccepteerde natuurwetenschap- nog niet kunnen verklaren hoe homeopathische geneesmiddelen werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen een genezend effect hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby’s en dieren (honden, katten, paarden en koeien) die niet gevoelig zijn voor suggestie en bij wie dus het placebo-effect (dit is een reactie op een nepgeneesmiddel) niet kan optreden. Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten die een genezend effect hebben ervaren na innemen van een homeopathisch geneesmiddel. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als dat middel precies past bij de patiënt. Het gaat er dus om dat de arts het juiste middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt gebeurt er soms een klein wonder. Het middel werkt als een prikkel voor de patiënt waardoor van binnenuit een genezingsproces in werking wordt gezet. Uiteindelijk geneest de patiënt dus zichzelf.

Hoe snel werken homeopathische geneesmiddelen?

Bij acute aandoeningen zoals een acute middenoorontsteking of koorts, werken homeopathische geneesmiddelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen meteen maar het volledige genezingsproces duurt beduidend langer. In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopathische middelen de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn. De zieke geneest dan echt en de ziekte verdwijnt volledig.

Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

Homeopathie is heel goed zelf toe te passen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen, blessures en acute ziekten. Hiervoor zijn zelfzorgmiddelen bij drogist en apotheek te koop. Er zijn een aantal goede boeken in de handel over homeopathische zelfzorgmiddelen. Homeopathische artsen en therapeuten geven regelmatig cursussen over het gebruik van deze middelen. De grote kracht van de homeopathie ligt vooral in de behandeling van chronische aandoeningen. Voorbeelden zijn luchtwegaandoeningen, gewrichts-klachten, ontstekingen, huidaandoeningen, allergieën, maagdarmstoornissen, premenstruele klachten (PMS),klachten bij de overgang, hoofdpijnen, slaapproblemen en klachten van psychische aard. Voor chronische aandoeningen is het niet aan te bevelen zelf te gaan dokteren, maar is het raadzaam een homeopathisch arts te raadplegen. Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen, maar in de praktijk blijkt dat er in zo'n 70% van de gevallen een duidelijke verbetering van de klachten optreedt. Als er een passend geneesmiddel gevonden wordt, zal in ieder geval de kwaliteit van leven verbeteren, ook in gevallen waarin een volledige genezing niet mogelijk is, zoals bij kanker of bij aangeboren aandoeningen.

Kun je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere medicatie?

Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed gebruikt worden naast reguliere medicijnen. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte of bij een te langzaam of te snel werkende schildklier schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk of astma kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Als homeopathie aanslaat, kunnen de reguliere medicijnen over het algemeen verminderd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt. De patiënt overlegt dit met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Een aanpassing van medicatie moet namelijk worden gedaan door de voorschrijvende arts.

Wat is het verschil tussen klassieke en klinische homeopathie?

De naam 'klassieke homeopathie' geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Dat betekent dat bij het zoeken naar een passend geneesmiddel men niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt maar ook naar de andere bijzonderheden van de patient, zowel lichamelijke als geestelijke. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Bij de 'klinische homeopathie' worden geneesmiddelen vooral voorgeschreven op basis van de klachten, zonder daarbij het volledige mensbeeld te betrekken. Deze vorm van homeopathie wordt bijvoorbeeld toegepast door sommige huisartsen.

Voor wie is homeopathie geschikt?

Voor iedereen en voor elke leeftijd. Kinderen reageren vaak sneller en makkelijker dan ouderen. Het jonge organisme heeft meer reactiekracht en is vaak minder belast met allerlei giftige stoffen zoals medicijnen, alcohol, tabak en drugs.

Moet je geloven in homeopathie voordat het werkt?

Nee, maar vertrouwen is wel belangrijk bij iedere arts-patiënt relatie. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo-effect : het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling. Dat het effect van homeopathie meer is dan het placebo-effect wordt duidelijk doordat het ook bij baby´s en dieren genezing brengt.

Wat kost een homeopathische behandeling?

Dat is erg afhankelijk van het soort probleem waarmee u mij bezoekt en van de reactie op een homeopathisch middel. Vaak kan een behandeling na 3 of 4 consulten afgesloten worden. Soms zijn meer consulten nodig. Dit geldt met name bij de behandeling van langdurige chronische klachten. De praktijk leert echter dat ook in die gevallen maximaal 8 consulten per jaar noodzakelijk zijn. 
Voor een eerste consult van ongeveer 1 1/2 uur betaalt u bij mij 120,-- Euro, voor vervolgconsulten van een half uur 75,-- Euro  in geval van een  consult van 45 minuten 90,-- Euro en 20 minuten 60,- euro. Een telefonisch consult is 25,-- Euro.Overigens behoren telefonische contacten bij de behandeling en zal ik deze alleen declareren bij u als dit een normaal consult vervangt.

Wie kan ik helpen ?

Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om een homeopathisch arts te bezoeken dat zij “niet lekker in hun vel zitten”. Eigenlijk is in principe elke aandoening, zowel psychisch als lichamelijk, homeopathisch goed te behandelen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat niet in alle gevallen volledige genezing te bereiken is. Een homeopathisch arts behandelt geen kwalen, maar de mens met die kwalen. Zelfs bij ongeneeslijke aandoeningen, zoals kanker of een vergevorderde toestand van een chronische ziekte kan homeopathie vaak opmerkelijke verbetering geven.

Hieronder volgen een aantal aandoeningen waarmee veel ervaring bestaat en waarbij homeopathie werkzaam kan zijn:

 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Burnout
 • Depressieve gevoelens (ook na de bevalling)
 • Klachten waarvoor na onderzoek geen verklaring is gevonden
 • Huidklachten
 • Klachten na vaccinatie
 • Hoofdpijn, migraine
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Fibromyalgie
 • Premenstruele klachten
 • Verminderde vruchtbaarheid
 • Klachten in de zwangerschap of in het kraambed
 • Gedragsproblemen bij kinderen
  (ADHD, autisme, gevolgen van pesten op school)
 • Leerproblemen
 • Paniekstoornissen, Hyperventilatie

Sinds de introductie van de lanthaniden (een groep tot voor kort in de homeopathie onbekende metalen) zijn er ook heel bemoedigende resultaten met de behandeling van auto-immuunziekten (multiple sclerose, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, reuma etc.) Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van homeopathische behandeling. In bijgaande tabel vindt u een aantal aandoeningen, waarbij met RCT’s (dat zijn dubbelblind uitgevoerde onderzoeken waarbij aangetoond kan worden of een methode werkzaam is of niet) is aangetoond dat homeopathie effectief is. Voor informatie over wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie zie www.homeopathie.nl .

Minstens 2 RCT’s
met positieve resultaten
Eén RCT
met positief resultaat
Astma Angststoornissen
Diarree bij kinderen ADHD
Fibromyalgie Irritable Bowel Syndrome
Griep Migraine
Spierpijn Artrose
Otitis media Premenstrueel syndroom
Diverse pijnklachten  
Bijwerkingen van radiotherapie  
Gewrichtscontusies  
Luchtweginfecties / sinusitis  
Wordt homeopathie vergoed?

In het zorgstelsel zit homeopathie niet in het basispakket. Het hangt van je aanvullende verzekering af of de behandeling vergoed wordt. In de meeste gevallen vergoedt je zorgverzekering een gedeelte van het consult tot een bepaald maximum per jaar. Kijk in je polisvoorwaarden hoeveel je vergoed krijgt.